Εκτύπωση

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. 2013

on .

 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2013

Για την εγκύκλιο των μεταθέσεων πατήστε εδώ.

Για κάθε κατηγορία μεταθέσεων πατήστε στον ομώνυμο σύνδεσμο για να δείτε το αντίστοιχο έντυπο αίτησης μετάθεσης

α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης

β) στα Μουσικά Σχολεία

γ) στα Καλλιτεχνικά Σχολεία

δ) στα σχολεία Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

ε) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή

στ) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ

                   Αίτηση για BRAILLE και Νοηματική 2012-13

                   Αίτηση για ΣΜΕΑΕ 2012-13

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

on .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΜΟΥΡΙΩΝ

Για το έγγραφο πατήστε εδώ

Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013