Εκτύπωση

ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κιλκίς: Τα σχολεία του Κιλκίς σε δίκτυο οπτικών ινών

on .

metrdide

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015 η διασύνδεση του Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών του Δήμου Κιλκίς με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Η διασύνδεση υλοποιήθηκε μέσω κυκλώματος υπερυψηλής ταχύτητας (1 Gbps) του Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης «Σύζευξις» (www.syzefxis.gov.gr), το οποίο εκτός των δικτυακών αναγκών των σχολείων καλύπτει επίσης και ανάλογες ανάγκες των υπόλοιπων δημοσίων κτηρίων της πόλης.

Με τη διασύνδεση αυτή θα παρέχεται πλέον πρόσβαση υπερυψηλής ταχύτητας στο Διαδίκτυο σε 23 σχολεία, στα οποία καταλήγει οπτική ίνα του Μητροπολιτικού Δικτύου. Η σύνδεση προσφέρεται ατελώς για τα σχολεία και λειτουργεί σε υπερυψηλή ταχύτητα (άνω των 100 Mbps). Η ταχύτητα αυτή καλύπτει με απόλυτη επάρκεια τις ανάγκες πρόσβασης των σχολείων σε εφαρμογές ηλεκτρονικής μάθησης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που παρέχει στα σχολεία το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων (www.minedu.gov.gr).

Η διασύνδεση υλοποιήθηκε με τη συνεργασία μηχανικών

  • του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (www.cti.gr), του Τεχνικού Υπευθύνου (Κατσιρντάκης Μιχάλης) του Κε.Πλη.Νε.Τ. Κιλκίς (http://mkeducation.net/keplinetkil) και του Εκπαιδευτικού Πληροφορικής (Συμεωνίδης Δημήτριος) που εργάστηκαν για λογαριασμό του ΠΣΔ.
  • του ΟΤΕ που εργάστηκαν για λογαριασμό του Δικτύου «Σύζευξις».

Η δράση διασύνδεσης σχολείων στα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΣΤΗΡΙΖΩ – Οριζόντιο  Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Συνέχεια του άρθρου...

http://mkeducation.net/keplinetkil/?p=598