Εκτύπωση

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης πλεοναζόντων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ10, ΠΕ13 και ΠΕ15 σε άλλο ΠΥΣΔΕ εντός της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

on .