Εκτύπωση

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

on .

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΚΥΡΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΣΝ

ΚΥΡΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΚΦΕ

ΚΥΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΕΣΥΠ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε.


ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται σε περισσότερους του ενός Αξιολογικούς Πίνακες να υποβάλλουν το αργότερο έως την Πέμπτη 20/09/2012 δήλωση σχετικά με τη σειρά προτίμησης των Αξιιολογικών Πινάκων από τους οποίους επιθυμούν να τοποθετηθούν.
Η δήλωση αυτή δεν αφορά όσους ήταν υποψήφιοι για θέσεις υπευθύνων και τεχνικών υπευθύνων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., καθώς αυτοί περιλαμβάνονται στον ίδιο Αξιολογικό Πίνακα.

Εκ της Δ/σεως

Εκτύπωση

ΠΙΝΑΚΕΣΓΙΑ ΠΡ. Δ/ΝΤΗ ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ - ΣΧ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

on .

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ
Για να δείτε τους αξιολογικούς πίνακες των υποψηφίων πατήστε εδώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
1. Αν υπάρχουν ενστάσεις σχετικά με τα παραπάνω μόρια μπορούν να υποβληθούν στην υπηρεσία μας μέχρι την Πέμπτη 6-9-2012 και ώρα 10:00 π.μ.

2. Οι παραπάνω υποψήφιοι πρέπει να παρουσιαστούν στο ΠΥΣΔΕ Ν. Κιλκίς την Πέμπτη 6-9-2012 και ώρα 12:00 μ.μ.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Για να δείτε τους αξιολογικούς πίνακες των υποψηφίων ΕΚΦΕ πατήστε εδώ.

Για να δείτε τους αξιολογικούς πίνακες των υποψηφίων σχ. δραστηριοτήτων πατήστε εδώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Παρακαλούνται οι παραπάνω υποψήφιοι να παρουσιαστούν στο ΠΥΣΔΕ Ν. Κιλκίς την Παρασκευή 7-9-2012 και ώρα 10:30π.μ.