Εκτύπωση

Σεμινάριο Επιμόρφωσης – Γαλλικής Γλώσσας

on .

 Σας  κοινοποιούμε   έγγραφο  της  Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Κ. Μακεδονίας και   παρακαλούμε  να   ενημερώσετε  τους  καθηγητές  του  σχολείου  σας .