Εκτύπωση

Ίδρυση Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Τα Ευρωπαϊκά Ορειβατικά Μονοπάτια Ε6 και Ε4»

on .

Την ίδρυση και λειτουργία του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Τα Ευρωπαϊκά Ορειβατικά Μονοπάτια Ε6 και Ε4» για τα σχολικά έτη 2012-2013, 2013-2014 και 2014-2015.