Εκτύπωση

Η Φωτογραφία με νέα ματιά

on .

Έχοντας   υπόψη   τα ανωτέρω σχετικά , σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κιλκίς διά του Γραφείου Σχολικών Συμβούλων - Σχολικών Δραστηριοτήτων της , στα πλαίσια των γενικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της , οργανώνει στα σχολεία της αρμοδιότητάς της και σε συνεργασία με τους:

 

     1.Δρ. φιλ. Γεώργιο Μανωλίδη , Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ 02 .

     2. Msc Ελένη Μιχαλοπούλου , Σχολική Σύμβουλο ΠΕ 01.

     3. Οργανισμό Πολιτισμού Νέας Γενιάς και Αθλητισμού του Δήμου Κιλκίς ,

         Καλλιτεχνικής Παιδείας – Φωτογραφίας .

     4. Θ. Τσιτάκη , Φωτογράφο , Φωτογραφική Ομάδα Κιλκίς .

 στις  05   Ιουνίου 2013 και ώρες 15:30 έως 20:30, εισαγωγική ημερίδα με θέμα« Η Φωτογραφία με νέα ματιά ».

fotografia

Εκτύπωση

6ο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών και Γονέων « Οικογένεια στη σύγχρονη εποχή »

on .

Έχοντας   υπόψη   τα ανωτέρω σχετικά , σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς σε συνεργασία με τη Δ/νση A΄/θμιας Εκπ/σης Ν. Κιλκίς διά του Γραφείου Σχολικών Συμβούλων - Σχολικών Δραστηριοτήτων τους , στα πλαίσια των γενικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους , οργανώνουν στα σχολεία της αρμοδιότητας τους και σε συνεργασία με :

     1.Δρ. φιλ. Γεώργιο Μανωλίδη , Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ 02 .

     2. Msc Ελένη Μιχαλοπούλου , Σχολική Σύμβουλο ΠΕ 01 .

   3. ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ - Σχολή Γονέων Ν. Κιλκίς .

         « Σχολές Γονέων ΑΠ7, ΑΠ8, και ΑΠ9 ».

     4. Msc Αλεξάνδρα Δελήπαλτα , Ψυχολόγο ( Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία ) .

     Οικογένεια στη σύγχρονη εποχή διάρκειας 50 ωρών.

          Από   ΔΕΥΤΕΡΑ 08 – 04 – 2013 και ώρα 16:30 έως 20:30.

oikogeneia

Εκτύπωση

Ίδρυση Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Τα Ευρωπαϊκά Ορειβατικά Μονοπάτια Ε6 και Ε4»

on .

Την ίδρυση και λειτουργία του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Τα Ευρωπαϊκά Ορειβατικά Μονοπάτια Ε6 και Ε4» για τα σχολικά έτη 2012-2013, 2013-2014 και 2014-2015.

Εκτύπωση

Συνάντηση Εργασίας Στελεχών για τη Θεατρική Αγωγή

on .

  

     Έχοντας   υπόψη   τα ανωτέρω σχετικά , συνηγορούμε στη συμμετοχή των ενδιαφερομένων   εκπαιδευτικών στη συνάντηση εργασίας με θέμα « Θεατρική Αγωγή », η οποία θα λάβει χώρα στις 02 Απριλίου του 2013 και ώρα 13:00 έως 15:00 , στον 5ος όροφο των Γραφείων της Δ/νσης Β΄/ θμιας Εκπ/σης Ν. Κιλκίς – 21ης Ιουνίου 141 .

Εκτύπωση

5ο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών και Γονέων « Διαφυλικές σχέσεις »

on .

     Έχοντας   υπόψη   τα ανωτέρω σχετικά , σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς σε συνεργασία με τη Δ/νση A΄/θμιας Εκπ/σης Ν. Κιλκίς διά του Γραφείου Σχολικών Συμβούλων - Σχολικών Δραστηριοτήτων τους , στα πλαίσια των γενικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους , οργανώνουν στα σχολεία της αρμοδιότητας τους και σε συνεργασία με :

1.Δρ. φιλ. Γεώργιο Μανωλίδη , Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ 02 .

 2. Msc Ελένη Μιχαλοπούλου , Σχολική Σύμβουλο ΠΕ 01 .

  3. ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ - Σχολή Γονέων Ν. Κιλκίς .

         « Σχολές Γονέων ΑΠ7, ΑΠ8, και ΑΠ9 ».

 4. Msc Αλεξάνδρα Δελήπαλτα , Ψυχολόγο ( Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία ) .

        Διαφυλικές σχέσεις διάρκειας 25 ωρών.

          Από   ΤΡΙΤΗ  02 – 04 – 2013 και ώρα 18:30 έως 20:30.

Εκτύπωση

4ο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών και Γονέων « Συνεργασία εκπαιδευτικών - οικογένειας »

on .

     Έχοντας   υπόψη   τα ανωτέρω σχετικά , σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς σε συνεργασία με τη Δ/νση A΄/θμιας Εκπ/σης Ν. Κιλκίς διά του Γραφείου Σχολικών Συμβούλων - Σχολικών Δραστηριοτήτων τους , στα πλαίσια των γενικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους , οργανώνουν στα σχολεία της αρμοδιότητας τους και σε συνεργασία με :

1.Δρ. φιλ. Γεώργιο Μανωλίδη , Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ 02 .

 2. Msc Ελένη Μιχαλοπούλου , Σχολική Σύμβουλο ΠΕ 01 .

  3. ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ - Σχολή Γονέων Ν. Κιλκίς .

         « Σχολές Γονέων ΑΠ7, ΑΠ8, και ΑΠ9 ».

 4. Msc Αλεξάνδρα Δελήπαλτα , Ψυχολόγο ( Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία ) .

      Συνεργασία εκπαιδευτικών - οικογένειας διάρκειας 25 ωρών.

           Από   ΤΡΙΤΗ  02 – 04 – 2013 και ώρα 16:00 έως 18:30.

Εκτύπωση

Τεχνικές που προάγουν την αρμονική συνεργασία μέσα στο σχολικό οργανισμό

on .

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ.Δ.Ε. Κιλκίς , Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 02 , Δρ. φιλ. Γεώργιος Μανωλίδης προτίθενται , στα πλαίσια των γενικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους, προκειμένου να πετύχουν την αποτελεσματική λειτουργία των Σχολικών Μονάδων , να οργανώσουν σε συνεργασία με το :

 

     1. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας , Dr Γεωργία Στεφάνου , Επίκουρος Καθηγήτρια    

        Γνωστικής Ψυχολογίας .

     2. Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 12.10 , Δρ. Σταμπολίδης Νικόλαος , Φυσικός Ραδιοηλε

         κτρολόγος, MSc, ΜΑ στην Εκπαίδευση, ΜΑ στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων και

         Εκπαιδευτική Πολιτική.

     3. Σχολική Σύμβουλος ΠΕ 01 , Msc Ελένη Μιχαλοπούλου .

     4. Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας
         Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς  “ΝΗΡΕΑΣ“
         Με τη Συνεργασία Του Οργανισμού Κατά Των Ναρκωτικών- Ο.ΚΑ.ΝΑ , Έφη Γεωργακοπούλου , Ψυχολόγος .

     5. Κ.Π.Ε. Κιλκίς .

     6. ΚΕΔΔΥ Κιλκίς .

     7. ΚΕ.ΣΥ.Π. Κιλκίς , Ηρακλείου Κρήτης .

     8. ΕΛΜΕ Κιλκίς .

 

επιμορφωτικό σεμινάριο σαράντα τεσσάρων (44 ) ωρών , στο οποίο θα παρουσιαστούν συστηματικές καινοτόμες δράσεις για της « Τεχνικές που προάγουν την αρμονική συνεργασία μέσα στο σχολικό οργανισμό ».

       Το επιμορφωτικό σεμινάριο απευθύνεται σε εβδομήντα (70 ) εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων απ΄ όλη την Ελλάδα , που επιθυμούν να ενημερωθούν για της Τεχνικές που προάγουν την αρμονική συνεργασία μέσα στο σχολικό οργανισμό .

Εκτύπωση

ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ : Αξία δημοκρατίας και πολιτισμού

on .

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς διά του Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων και ο Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 02 , Δρ. φιλ. Γεώργιος Μανωλίδης προτίθενται , στα πλαίσια των γενικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους και ενόψει του ανοίγματος του σχολείου στην κοινωνία , να οργανώσουν στα σχολεία της αρμοδιότητας τους σε συνεργασία με το Οργανισμό Πολιτισμού Νέας Γενιάς και Αθλητισμού του Δήμου Κιλκίς , έκθεση με έργα τριάντα δυο σκιτσογράφων από όλο των κόσμο με θέμα : ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ : Αξία δημοκρατίας και πολιτισμού .

 Η έκθεση αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου Κιλκίς και σε συνεργασία με τη διεύθυνση και το σύλλογο διδασκόντων του κάθε σχολείου θα φιλοξενηθεί για μια εβδομάδα   σε όσα σχολεία εκδηλώσουν ενδιαφέρον .

 

 

Εκτύπωση

Συναντιόμαστε στο Κιλκίς – Μελετάμε το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό του τόπου μας

on .

Η δράση αυτή απευθύνεται σε   εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπ/σης του 4ου Γυμνασίου Κερκύρας , του 2ου Γυμνασίου Κιλκίς και του 1ου Γυμνασίου Ορεστιάδας, οι οποίοι μαζί με τις μαθητικές περιβαλλοντικές ομάδες των σχολείων τους θα εκπαιδευθούν μέσω βιωματικών εργαστηρίων και δραστηριοτήτων του ΚΠΕ Κιλκίς αλλά και με διαδικασίες Τ.Π.Ε σε θέματα Περιβάλλοντος και Αειφορίας.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (enimerwtiko.doc)enimerwtiko.doc[ ]6830 Kb