Εκτύπωση

Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων για Πρόσληψη Οδηγών και Συνοδών σχολικών λεωφορείων ΣΜΕΑΕ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ΣΟΧ 1/2019 και πίνακες Απορριπτέων με τους Υποψηφίους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις

on .

Αναρτώνται οι Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων για Πρόσληψη Οδηγών και Συνοδών σχολικών λεωφορείων ΣΜΕΑΕ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 15013/26-06-2019 ΣΟΧ 1/2019Ανακοίνωση Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας  καθώς και οι πίνακες Απορριπτέων με τους Υποψηφίους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της ανωτέρω Ανακοίνωσης.

Δείτε την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας