Εκτύπωση

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ

on .

Αγαπητοί συνάδελφοι στην ιστοσελίδα

https://sites.google.com/site/nikoptom/home

μπορείτε να βρείτε τα παρακάτω πειράματα από τα οποία αρκετά είναι μεταξύ
των υποχρεωτικών εργαστηριακών ασκήσεων για το μάθημα της Χημείας.

Γ΄ γυμνασίου: Διάλυση μετάλλων σε οξέα

Β΄ Λυκείου: Χημεία Κατεύθυνσης
       Βρασμός υπό κενό
       Πίεση και βρασμός
       Ταχύτητα αντίδρασης - Παράγοντας συγκέντρωση
       Ταχύτητα αντίδρασης - Παράγοντας θερμοκρασία

Β΄ Λυκείου: Χημεία Γενικής Παιδείας
       Καύση οργανικών ενώσεων - Ποιοτική και Ποσοτική ανάλυση
       Παρασκευή αιθινίου και καύση του
       Παρασκευή αιθινίου και ανίχνευση του ακόρεστου δεσμού