Εκτύπωση

Προκήρυξη εκδρομής 2ου Γυμνασίου Βουλή Μάρτιος 2019

on .

Καλούνται τα ενδιαφερόμενα πρακτορεία να αποστείλουν τις προσφορές τους, αναγράφοντας: το κόστος ανά μαθητή ή/ και συνολικό κόστος εκδρομής.

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Γραφείο του Διευθυντή και γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή   07 - 12 - 2018, και ώρα 10:00 μ.μ.

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό σας γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 07 – 12 - 2018 και ώρα 10:35 π.μ.

Δείτε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.