Εκτύπωση

Ε.Ε.Ε.ΕΚ Κιλκίς - Σχολικός Περίπατος με Μεταφορικό μέσο στη Θεσσαλονίκη

on .

Σας ενημερώνουμε ότι το Ε.Ε.Ε.ΕΚ Κιλκίς, πρόκειται να πραγματοποιήσει Σχολικό Περίπατο (με χρήση μεταφορικού μέσου), την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018, στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Σοφούλη για την «παρακολούθηση θεατρικής παράστασης».

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό σας γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Καλούνται τα ενδιαφερόμενα πρακτορεία να αποστείλουν τις προσφορές τους, αναγράφοντας: το συνολικό κόστος εκδρομής.

Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, στο Γραφείο της Διευθύντριας και γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 7 – 12 - 2018, και ώρα 11:00 π.μ.

Δείτε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.