Εκτύπωση

Το Σχολείο του Μέλλοντος. Μάνατζμεντ και Διοίκηση

on .

Το Σχολείο του Μέλλοντος. Μάνατζμεντ και Διοίκηση.

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων χρονικής διάρκειας

δεκατεσσάρων(14) μηνών με τη χρήση Μεικτής (Blended) Εκπαίδευσης.