Εκτύπωση

CD Νομοθεσίας

on .

Εκτύπωση

Μετακινήσεις-Αποζημιώσεις Μηχανικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

on .

Καθορισμός ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης και λοιπών συναφών δαπανών των διπλωματούχων μηχανικών του Ε.Μ.Π. και των μηχανικών πτυχιούχων Τ.Ε.Ι., καθώς και των ισότιμων με αυτά σχολών

FEK_1753_3_9_07

Διευκρινήσεις για την ημερήσια αποζημίωση μηχανικών

Εκτύπωση

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.(Y.A.118842-Y.A.119052-17/09/08)

on .

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.(Y.A.118842/Γ2-17/09/08)

και

Οδηγίες σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς Δ.Ε. (Y.A.119052/Γ2-17/09/08)

Για το σχολικό έτος 2008-2009