Εκτύπωση

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

on .

Απο την Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι:

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019 αρχίζει τη Τρίτη 23.07.2019 έως και την Πέμπτη 01.08.2019.

Δείτε το δελτίο τύπου στην υπερσύνδεση

https://kmaked.pde.sch.gr/site/index.php/anakoinoseis/anakoinoseis-eidikis-agogis/2284-2019-07-17-sox

Εκτύπωση

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019 για πρόσληψη ΔΕ Οδηγών – ΔΕ Συνοδών με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ.

on .

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πέντε (5) άτομα Δ.Ε. ειδικότητας Οδηγών σχολ. λεωφορείων και πέντε (5) άτομα Δ.Ε. ειδικότητας Συνοδών πλήρους απασχόλησης και για διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30/6/2020 για τις ανάγκες Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994.

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://kmaked.pde.sch.gr/site/index.php/anakoinoseis/anakoinoseis-eidikis-agogis/2284-2019-07-17-sox

Εκτύπωση

Νέες προθεσμίες υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ 81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ 84, ΠΕ 85, ΤΕ 02.02 για απόσπαση στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιώντης Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΘ

on .

  Νέες προθεσμίες υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ 81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ 84, ΠΕ 85, ΤΕ 02.02 για απόσπαση στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2019-2020.

Εκτύπωση

Διαδικασία αιτήσεων εκπαιδευτικών για τις Ομάδες Υποστήριξης Μαθητείας

on .

Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Ν. 2190/1994 (Α' 28) και κατόπιν της ορκωμοσίας της νέας κυβέρνησης, σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή των αιτήσεων εκπαιδευτικών για απόσπαση ή διάθεση στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020​,  προκειμένου να συμμετέχουν στις Ομάδες Υποστήριξης της Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.) των ΕΠΑ.Λ. συνεχίζεται από την Τρίτη  9/7/2019  και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 17/7/2019.

Εκτύπωση

Επισήμανση-Υπενθύμιση νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης στον ΑΣΕΠ και υποβολής δικαιολογητικών στις Διευθύνσεις , προκηρύξεων 4ΕΑ/2019 ΚΑΙ 5ΕΑ/2019

on .

Απο το ΥΠ.Π.Ε.Θ. επισημαίνεται ότι:

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην Προκήρυξη  του ΑΣΕΠ 4ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 18/21-5-2019 και 22/4-6-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), η οποία αφορά τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΤΕ, επαναπροσδιοριζόμενη κατά τα ανωτέρω, αρχίζει στις 27 Ιουνίου 2019 ημέρα Πέμπτη και λήγει την 8η Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην Προκήρυξη  του ΑΣΕΠ 5ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 19/21-5-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), η οποία αφορά τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΔΕ, επαναπροσδιοριζόμενη κατά τα ανωτέρω, αρχίζει στις 27 Ιουνίου 2019 ημέρα Πέμπτη και λήγει την 8η Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

 

Με βάση το σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ/ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ των οικείων Προκηρύξεων, «Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των γενικών και ειδικών προσόντων διορισμού, που θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων, είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής.»

Ως εκ τούτου, για την καταχώριση των ιδιοτήτων /μοριοδοτούμενων κριτηρίων των υποψηφίων στο ΟΠΣΥΔ (για την οποία σας έχει δοθεί η δυνατότητα μέχρι τις 23-7-2019), με βάση τα υποβληθέντα, από τους ίδιους, δικαιολογητικά (μέχρι και τις 22/7/2019), θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο κατά τα ανωτέρω κρίσιμος χρόνος, κατόπιν επαναπροσδιορισμού της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στο ΑΣΕΠ, ήτοι: καταχωρίζονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι, εφόσον αυτά συντρέχουν μέχρι και την 8η Ιουλίου 2019 και αποδεικνύονται με βάση τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, εκδοθέντα, επίσης, μέχρι και την ίδια καταληκτική ημερομηνία (8/7/2019).

Με το με αριθμ. 104052/Ε1/27-6-2019 (ΑΔΑ: 6ΕΩΣ4653ΠΣ-ΩΓΚ) έγγραφο του Γεν. Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ.,  η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τους υποψηφίους, επαναπροσδιοριζόμενη κατά τα ανωτέρω, αρχίζει την Πέμπτη 27 Ιουνίου και λήγει τη Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019.

Σχετική η από 27 Ιουνίου 2019, ανάρτησή μας.