Εκτύπωση

Υποβολή αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης και συμπληρωματικών αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών

on .

Σας γνωρίζουμε ότι το ηλεκτρονικό σύστημα Ο.Π.Σ.Υ.Δ. θα είναι ανοιχτό από την Παρασκευή, 13/09/2019 έως και τη Δευτέρα, 16/09/2019 και ώρα 13:00 για την υποβολή:
Α) Συμπληρωματικών αιτήσεων απόσπασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ. αριθμ. 56623/E2/10-04-2019 εγκύκλιο αποσπάσεων, που αφορούν σε ειδική κατηγορία απόσπασης και σε αποσπάσεις κατά προτεραιότητα. Επίσης, για λόγους κοινωνικής ευαισθησίας δίνεται η δυνατότητα για αποσπάσεις ΑΜΕΑ, αποσπάσεις για λόγους υγείας, αποσπάσεις για συνυπηρέτηση με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και για απόσπαση σε ακριτικές περιοχές, ορεινές περιοχές και νησιά. Για την τελευταία περίπτωση, η δήλωση προτίμησης της περιοχής αυτής θα πρέπει να αναγραφεί από τους αιτούντες εκπαιδευτικούς στις παρατηρήσεις της αίτησης.
Β) Επανεξετάσεων αιτήσεων απόσπασης με δυνατότητα τροποποίησης των ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ προτίμησης.
Σε περίπτωση μεταβολής των μοριοδοτούμενων στοιχείων απόσπασης σε σχέση με την αρχική καταχωρηθείσα αίτηση λόγω μεταβολής των κριτηρίων απόσπασης (π.χ. γέννηση τέκνου κ.ο.κ.), οι εκπαιδευτικοί πρέπει να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οργανικής τους θέσης, όπου θα αποστείλουν τα σχετικά δικαιολογητικά. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα προβαίνουν σε αλλαγή των στοιχείων της αίτησης, εφόσον αυτό προκύπτει από τα δικαιολογητικά.
Γ) Ανακλήσεων απόσπασης. Θα πρέπει να αναφερθούν συνοπτικά και με σαφήνεια οι λόγοι του αιτήματος ανάκλησης προκειμένου να εξεταστεί αρμοδίως.

Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ. _142644Ε2_13-09-2019

 

Εκτύπωση

Επικαιροποίηση πίνακα τοποθετήσεων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά.

on .

Ανακοινώνεται ο επικαιροποιημένος πίνακας τοποθετήσεων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά μετά την ολοκληρωση της συνεδρίασης του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Επισημαίνουμε ότι , μέχρι στιγμής,  δεν έχουν ανακοινωθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ.  ανακλήσεις αποσπάσεων.

Οι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019, στις σχολικές μονάδες που τοποθετούνται.

Εκτύπωση

Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, για το υπόλοιπο της τριετούς θητείας (μέχρι 31/07/2022)

on .

   Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς 

προσκαλεί

Τους μόνιμους εκπαιδευτικούς οι οποίοι υπηρετούν με οργανική στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς , και πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4547/2018, εφόσον επιθυμούν να επιλεγούν σε θέση Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της ΔΙ.Δ.Ε. Κιλκίς, για το υπόλοιπο της τριετούς θητείας ( μέχρι 31/07/2022) ,να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται από την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 έως και Παρασκευή 06 Σεπτεμβρίου 2019.

 

Δείτε τη σχετική πρόσκληση

Εκτύπωση

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων

on .

Ανακοινώνεται ο πίνακας με τις τοποθετήσεις  εκπαιδευτικών μετά τη συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της 28ης Αυγούστου 2019.

Επισημαίνουμε ότι , αναμένονται ανακλήσεις αποσπάσεων από το Υ.ΠΑΙ.Θ. οι οποίες δεν έχουν ανακοινωθέι μέχρι στιγμής . Επομένως οι παρούσες τοποθετήσεις  ενδέχεται να διαφοροποιηθούν μετά την ανακοινωσή τους.

Σε κάθε περίπτωση και με δεδομένη την προγραματισμένη για την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019, συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου καθώς δεν ολοκληθηκε η συζήτηση όλων των θεμάτων , θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση στην περίπτωση διαφοροποιήσεων.

Εκτύπωση

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

on .

Απο την Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι:

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019 αρχίζει τη Τρίτη 23.07.2019 έως και την Πέμπτη 01.08.2019.

Δείτε το δελτίο τύπου στην υπερσύνδεση

https://kmaked.pde.sch.gr/site/index.php/anakoinoseis/anakoinoseis-eidikis-agogis/2284-2019-07-17-sox