Εκτύπωση

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς»

on .

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, που πληρούν τις προϋποθέσεις των παραπάνω διατάξεων, να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς τη σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017 μέχρι και την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 και ώρα 15:00, προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, με σκοπό την πλήρωση θέσεων Διευθυντών των Σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς μας .