Εκτύπωση

Ανακοίνωση οριστικού πίνακα τοποθετήσεων εκπαιδευτικών από μετάθεση, βελτίωση , οριστική τοποθέτηση και υποχρεωτικών τοποθετήσεων των ευρισκόμενων στη Διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κιλκίς

on .

Ανακοινώνεται ο οριστικός πίνακας με τις προτεινόμενες τοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς από μετάθεση, βελτίωση και οριστική τοποθέτηση και υποχρεωτικών τοποθετήσεων των ευρισκόμενων στη Διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κιλκίς, για το σχολικό έτος 2017-2018, ο οποίος και αποστέλλεται προς επικύρωση από το Διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και την έκδοση σχετικής απόφασης.

Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονταν στη Διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν οργανικά σε κάποια σχολική μονάδα, παραμένουν εκ νέου στη Διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και θα κληθούν (κατόπιν σχετικής πρόσκλησης) να υποβάλλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά, για το διδακτικό έτος 2017-2018.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (teliko topothethseis.xls)teliko topothethseis.xls[ ]72 Kb