Εκτύπωση

Αξιολογικός Πίνακας οριστικά δεκτών Υποψηφίων Διευθυντών - Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. αρμοδιότητας Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κιλκίς

on .

Σχετικά:

  1. Η με αριθμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3 (ΦΕΚ 1890/Α/31-05-2017) Απόφαση Υπουργού Π.Ε.Θ.
  2. Το με αριθμ. Φ.361.22/22/91287/Ε3/31-05-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
  3. Το με αριθμ. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-05-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
  4. Το με αριθμ. Φ.361.22/27/96038/Ε3/08-06-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
  5. Το με αριθμ. Φ361.22/28/96968/Ε3/09-06-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
  6. Το με αριθμ. Φ.361.22/29/99136 /E3/13-06-2017 έγγραφο ΥΠ.Π.Ε.Θ.

 Ανακοινώνεται σήμερα, ημέρα Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017 ,

ο πίνακας οριστικά δεκτών υποψήφιων Διευθυντών - Διεθυντριών με βάση την αποτίμηση των αντικειμενικών κριτηρίων, Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. αρμοδιότητάς του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κιλκίς , σε εφαρμογή των ανωτέρω αναφερόμενων σχετικών εγγράφων και ύστερα από συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου με τη διευρυμένη σύνθεση του, στην οποία τα μέλη του αποφάνθηκαν επί των ενστάσεων που κατατέθηκαν μέχρι την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 και αφορούσαν την μοριοδότηση και ένταξη υποψηφίων για την επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ..

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (axiologikos pinakas oristika dekton 2017-.xls)axiologikos pinakas oristika dekton 2017-.xls[ ]64 Kb