Εκτύπωση

«Πρόταση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κιλκίς για τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά»

on .

  Ανακοινώνονται, για ενημέρωση των ενδιαφερομένων ο πίνακας με τις προτεινόμενες στον Περιφερειακό Διευθυντή, οργανικές τοποθετήσεις  και ο πίνακας των κενών μετά από αυτές.