Εκτύπωση

Αποσπάσεις εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε.2018-2019

on .

O Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να αποσπαστούν εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε., να υποβάλουν αίτηση απόσπασης από τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 έως και τη Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018.

 

Τα δικαιολογητικά - όπου αυτά απαιτούνται - για την απόδειξη  κριτηρίων (συνυπηρέτησης, εντοπιότητας, οικογενειακών λόγων και σοβαρών λόγων υγείας) θα αποσταλούν ταχυδρομικά (Ανδρέα Παπανδρέου 3 Τ.Κ, 61100, Κιλκίς) ή θα υποβληθούν αυτοπροσώπως, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς.

 

Οι αιτήσεις θα  υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pysde@dide.kil.sch.gr πό τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 έως και τη Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (1.apospaseis_ entos pysde_2018_signed_signed.pdf)Απόφαση[ ]513 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (entupoapospasientospysde.doc)Εντυπο αίτησης-δήλωσης[ ]46 Kb