Εκτύπωση

Εκλογή αντιπροσώπων την εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.

on .

Εγκύκλιος Φ.350/63/145388/Ε3/6-9-2018 (ΑΔΑ: 6ΔΛΗ4653ΠΣ-ΡΗΔ) του  Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 1/2003 και τη Φ.350/63/145388/Ε3/6-9-2018 (ΑΔΑ: 6ΔΛΗ4653ΠΣ-ΡΗΔ) του Υπουργείου Παιδείας η διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, θα διεξαχθεί την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018

Οι υποψηφιότητες εκ μέρους συνδυασμών υποψηφίων, ή μεμονωμένων υποψηφίων, πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018.

 

 

Διαβάστε περισσότερα στο επισυναπτόμενο έγγραφο.