Εκτύπωση

«Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών/Υποδιευθυντριών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς»

on .

Αναρτάται η προκήρυξη θέσεων υποδιευθυντών/υποδιευθυντριών σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς μας , η οποία λόγω σοβαρών προβλημάτων δεν ήταν δυνατό να αναρτηθεί  κατά τη 15η Οκτωβρίου 2018.

Παρακαλούμε για την προσεκτική ανάγνωση και πιστή τήρηση όσων αναφέρονται στα συνημμένα αρχεία.