Εκτύπωση

Ορθή επανάληψη Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων από αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς για το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου.

on .

 Ανακοινώνεται το Δελτίο Τύπου του ΥΠ.Π.Ε.Θ., το οποίο αφορά σε ανακοινοποίηση στο ορθό  της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων από αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς για το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου, καθώς και η σχετική Απόφαση.

Εκτύπωση

Λειτουργικά κενά Γενικής και Ειδικής Αγωγής μετά την Α΄φάση αποσπάσεων

on .

Ανακοινώνονται οι πίνακες  λειτουργικών κενών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς μας , Γενικής και Ειδικής Αγωγής .

Τα κενά στη Γενική Αγωγή, αποτυπώνονται σε ώρες.

Οι ώρες της Τεχνολογίας αποτυπώνονται σε διαφορετικούς κλάδους ενδεικτικά.

Κατα την τοποθέτηση θα ληφθούν υπόψη : η υπεραριθμία και τα μόρια μετάθεσης ή απόσπασης για όλους τους κλάδους στους οποίους υπάρχει ανάθεση του μαθήματος.

Τέλος , επισημαίνουμε  με δεδομένο ότι, κατά το τρέχον διάστημα εκκρεμούν αιτήσεις εκπαιδευτικών (αφορούν σε άδειες άνευ αποδοχών , ανατροφής, κύησης , λοχείας) και διάφορες υπηρεσιακές μεταβολές, τα λειτουργικά κενά ενδέχεται να μεταβληθούν.

Παρακαλούμε για την τακτική ενημέρωση των ενδιαφερομένων μέσω της ιστοσελίδας μας .

 

Εκτύπωση

Ανάληψη υπηρεσίας με τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018, εκπαιδευτικών του Π.Υ.Σ.Δ.Ε Κιλκίς αποσπασμένων σε άλλα Π.Υ.Σ.ΔΕ.

on .

 Προς διευκόλυνση των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς μας,  οι οποίοι υπηρετούν με απόσπαση σε άλλες Διευθύνσεις και κατ΄εφαρμογή του  με αριθμ. πρωτ. 101362/Ε2/19-6-2018 εγγράφου του ΥΠ.Π.Ε.Θ , παρακαλούνται οι ανωτέρω αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί να συμπληρώσουν και να  αποστείλουν τη συνημμένη υπεύθυνη δήλωση, με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στις σχολικές μονάδες της οργανικής ή προσωρινής τοποθέτησης τους.

Τα συνημμένα έγγραφα έχουν αποσταλεί σε όλες τις Διευθύνσεις της χώρας προκειμένου να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί.


Εκτύπωση

Αποσπάσεις εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε.2018-2019

on .

O Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να αποσπαστούν εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε., να υποβάλουν αίτηση απόσπασης από τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 έως και τη Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018.

 

Τα δικαιολογητικά - όπου αυτά απαιτούνται - για την απόδειξη  κριτηρίων (συνυπηρέτησης, εντοπιότητας, οικογενειακών λόγων και σοβαρών λόγων υγείας) θα αποσταλούν ταχυδρομικά (Ανδρέα Παπανδρέου 3 Τ.Κ, 61100, Κιλκίς) ή θα υποβληθούν αυτοπροσώπως, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς.

 

Οι αιτήσεις θα  υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pysde@dide.kil.sch.gr πό τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 έως και τη Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (1.apospaseis_ entos pysde_2018_signed_signed.pdf)Απόφαση[ ]513 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (entupoapospasientospysde.doc)Εντυπο αίτησης-δήλωσης[ ]46 Kb