Εκτύπωση

Δελτίο τύπου σχετικά με τις προσλήψεις εποχικού προσωπικού (οδηγού και συνοδού σε σχολικό λεωφορείο).

on .

Ανακοινώνεται το δελτίο τύπου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας το οποίο αφορά σε προθεσμίες κατάθεσης  δικαιολογητικών για τη με αριθ. 28137/29-11-2017 Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), που έχουν αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης σε σχολικά λεωφορεία δια των ενιαίων σχολικών επιτροπών υπαγωγής τους, που εδρεύουν στις Π.Ε. Κιλκίς, Πιερίας και Σερρών, για το σχολικό έτος 2017-18, από την υπογραφή της Σύμβασης και όχι πέραν της 30/06/2018.

Εκτύπωση

Ενημέρωση από το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κιλκίς- Τοποθέτηση αναπληρωτών

on .

Ανακοινώνεται η τοποθέτηση και διάθεση των αναπληρωτών οι οποίοι ανέλαβαν υπηρεσία στη Διεύθυνσή μας κατά την 10η και 11η Οκτωβρίου 2017.

 Οι εκπαιδευτικοί θα παρουσιαστούν και θα αναλάβουν Υπηρεσία στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης  , αύριο ημέρα Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017

Εκτύπωση

Διαθέσεις ,τροποποιήσεις τοποθετήσεων και διαθέσεων ,ανακλήσεις διαθέσεων μετά την 26η συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

on .

Ανακοινώνονται οι διαθέσεις ,τροποποιήσεις τοποθετήσεων και διαθέσεων , ανακλήσεις διαθέσεων μετά την 26η συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν ανάθεση το μάθημα της Τεχνολογίας , θα διατεθούν για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου , σε επόμενη συνεδρίαση.

Εκτύπωση

Ενημέρωση από το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Επιλογής Κιλκίς

on .

Μετά το τέλος της  11ης συνεδρίασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Επιλογής, σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς η οποία αφορά στην τοποθέτηση Υποδιευθυντών.

Την απόφαση, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αντλήσουν απο τον σύνδεσμο Διαύγεια στο Κιλκίς (δεξιά στην αρχική σελίδα).

Το θέμα της τοποθέτησης των Υπευθύνων τομέων Ε.Κ., παραπέμφθηκε σε επόμενη συνεδρίαση.

Εκτύπωση

Ενημέρωση από το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κιλκίς

on .

Σήμερα, ημέρα Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017 , πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη  συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κιλκίς με  θέματα :

  • την επιλογή Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. και Σχολικών Δραστηριοτήτων για ένα σχολικό έτος και με την προϋπόθεση ότι δεν θα προκηρυχθούν στο μεταξύ απο το ΥΠ.Π.Ε.Θ.
  • Διαθέσεις και τροποποιήσεις διαθέσων και τοποθετήσεων εκπαιδευτικών.

Οι σχετικές αποφάσεις  έχουν ήδη δημοσιευθεί και  οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερωθούν απο τον σύνδεσμο "Διαύγεια στο Κιλκίς" δεξιά στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας μας .

Εξαίρεση αποτελεί η επιλογή Υπευθύνου  Σχολικών Δραστηριοτήτων , με δεδομένο ότι το θέμα θα συζητηθεί  σε προγραμματισμένη συνεδρίαση την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017.