Εκτύπωση

Επαναπροκήρυξη κενής θέσης Υποδιευθυντή Γυμνασίου Πολυκάστρου

on .

Επαναπροκήρυξη κενής θέσης Υποδιευθυντή/Υποδιευθύντριας του Γυμνασίου Πολυκάστρου η οποία δεν πληρώθηκε μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής και τοποθέτησης σύμφωνα με την με αριθμό 3924/15-10-2018 Προκήρυξη (ΑΔΑ: 95ΩΑ4653ΠΣ-ΥΒ0) .

Δείτε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση

«Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών/Υποδιευθυντριών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς»

on .

Αναρτάται η προκήρυξη θέσεων υποδιευθυντών/υποδιευθυντριών σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς μας , η οποία λόγω σοβαρών προβλημάτων δεν ήταν δυνατό να αναρτηθεί  κατά τη 15η Οκτωβρίου 2018.

Παρακαλούμε για την προσεκτική ανάγνωση και πιστή τήρηση όσων αναφέρονται στα συνημμένα αρχεία.

Εκτύπωση

Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

on .

Δημοσιεύεται, για ενημέρωση των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών, η προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων Προϊσταμένων στα Κ.Ε.Σ.Υ. της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και υποδείγμα αίτησης (για εκπαιδευτικούς και για μέλη ΕΕΠ).

 Τα επισυναπτόμενα έγγραφα έχουν αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης  Κεντρικής Μακεδονίας, την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 .

Εκτύπωση

Εκλογή αντιπροσώπων την εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.

on .

Εγκύκλιος Φ.350/63/145388/Ε3/6-9-2018 (ΑΔΑ: 6ΔΛΗ4653ΠΣ-ΡΗΔ) του  Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 1/2003 και τη Φ.350/63/145388/Ε3/6-9-2018 (ΑΔΑ: 6ΔΛΗ4653ΠΣ-ΡΗΔ) του Υπουργείου Παιδείας η διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, θα διεξαχθεί την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018

Οι υποψηφιότητες εκ μέρους συνδυασμών υποψηφίων, ή μεμονωμένων υποψηφίων, πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018.

 

 

Διαβάστε περισσότερα στο επισυναπτόμενο έγγραφο.