Εκτύπωση

«Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών/Υποδιευθυντριών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς»

on .

Αναρτάται η προκήρυξη θέσεων υποδιευθυντών/υποδιευθυντριών σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς μας , η οποία λόγω σοβαρών προβλημάτων δεν ήταν δυνατό να αναρτηθεί  κατά τη 15η Οκτωβρίου 2018.

Παρακαλούμε για την προσεκτική ανάγνωση και πιστή τήρηση όσων αναφέρονται στα συνημμένα αρχεία.

Εκτύπωση

Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

on .

Δημοσιεύεται, για ενημέρωση των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών, η προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων Προϊσταμένων στα Κ.Ε.Σ.Υ. της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και υποδείγμα αίτησης (για εκπαιδευτικούς και για μέλη ΕΕΠ).

 Τα επισυναπτόμενα έγγραφα έχουν αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης  Κεντρικής Μακεδονίας, την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 .

Εκτύπωση

Εκλογή αντιπροσώπων την εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.

on .

Εγκύκλιος Φ.350/63/145388/Ε3/6-9-2018 (ΑΔΑ: 6ΔΛΗ4653ΠΣ-ΡΗΔ) του  Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 1/2003 και τη Φ.350/63/145388/Ε3/6-9-2018 (ΑΔΑ: 6ΔΛΗ4653ΠΣ-ΡΗΔ) του Υπουργείου Παιδείας η διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, θα διεξαχθεί την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018

Οι υποψηφιότητες εκ μέρους συνδυασμών υποψηφίων, ή μεμονωμένων υποψηφίων, πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018.

 

 

Διαβάστε περισσότερα στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

Εκτύπωση

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δήλωσης περιοχών προτίμησης για πρόσληψη ως αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2018-2019

on .

         Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

                                                  καλεί


τους εγγεγραμμένους στους:


1.  οριστικούς ενιαίους πίνακες αναπληρωτών όλων των κλάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2018-2019,


2. οριστικούς Κύριους και Επικουρικούς πίνακες αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), σχολικού έτους 2018-2019,

 

3. αυτούς οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση ένταξης στους αντίστοιχους πίνακες ωρομισθίων,

να δηλώσουν περιοχές προτίμησης για πρόσληψή τους ως  αναπληρωτών, πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου ή/και ως ωρομισθίων, στη γενική εκπαίδευση, στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, στα μουσικά σχολεία, στα καλλιτεχνικά σχολεία, στα σχολεία εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, στη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, στις δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων (ΔΥΕΠ), κατά περίπτωση, για το σχολικό έτος 2018-2019.


Οι δηλώσεις περιοχών προτίμησης υποβάλλονται:

από την Παρασκευή 24 έως και την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018.

Επισυνάπτεται , για ενημέρωση των ενδιαφερομένων,  η με  αριθμ. 137379/Ε1/21-08-2018 (ΦΕΚ 3621/τ. Β΄/24-08-2018) η οποία αποτελεί συμπλήρωση των Υπουργικών αποφάσεων με αριθμ.

  • 56263/Ε1/5-4-2018(ΦΕΚ 1283 Β')
  • 56265/Ε1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1281 Β')
  • 56262/Ε1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1282 Β')

Διαβάστε περισσότερα στα συνημμένα αρχεία.