Εκτύπωση

Επίδοση εγγράφων σχετικών με την απόλυση αναπληρωτών εκπαιδευτικών,οι οποίοι προσλήφθηκαν και εργάστηκαν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, κατά το διδακτικό έτος 2018-2019, στο πλαίσιο Πράξεων Ε.Σ.Π.Α.,Π.Δ.Ε.και Τακτικού προϋπολογισμού.

on .

  Ανακοινώνεται ότι, από τη Δευτέρα  1η Ιουλίου 2019 και μετά την 11η π.μ. , οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλήφθηκαν και  εργάστηκαν σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, κατά το διδακτικό έτος 2018-2019, στο πλαίσιο Πράξεων Ε.Σ.Π.Α., Π.Δ.Ε. και με χρηματοδότηση Τακτικού προϋπολογισμού, θα έχουν τη δυνατότητα να παραλαμβάνουν - αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο- τα σχετικά με την απόλυσή τους έγγραφα.

  Οι ανωτέρω αναφερόμενοι θα παραλαμβάνουν τα σχετικά έγγραφα, προσερχόμενοι στα Γραφεία της Διεύθυνσής μας  τα οποία βρίκονται στο δεύτερο όροφο του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, Ανδρέα Παπανδρέου 3 στο Κιλκίς.

 Στους αναπληρωτές οι οποίοι εργάστηκαν ως μέλη Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. , η απόφαση απόλυσης του Διευθυντή Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας , θα επιδοθεί αμέσως μόλις αποσταλλεί από την Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας .

Τα υπόλοιπα σχετικά έγγραφα θα επιδοθούν κανονικά σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Επισημαίνουμε και ενημερώνουμε ότι :

  στην περίπτωση κατά  την οποία κάποιος αδυνατεί λόγω ανυπέρβλητου κωλύματος , να προσέλθει στη Διεύθυνσή μας  και επιθυμεί, τα ανωτέρω αναφερόμενα έγγραφα,  να αποσταλλούν με δική του χρέωση ταχυδρομικών εξόδων, θα πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνεται ο λόγος και η διεύθυνση αποστολής, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Τέλος επισημαίνουμε ότι η παρούσα ανακοίνωση δεν αφορά στους αναπληρωτές της Ενισχυτικής Διδασκαλίας , για τους οποίους η διαδικασία επίδοσης έχει ήδη ολοκληρωθεί , λόγω αυτοδίκαιης λήξης της σύμβασής τους κατά την 29η  Μαΐου 2019.

Από το τμήμα Γ΄Προσωπικού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς.

 

Εκτύπωση

Συνέχιση διαδικασίας υποβολής δικαιολογητικών των υποψήφιων εκπαιδευτικών κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ των αριθμ. 4ΕA/2019 και 5ΕΑ/2019 Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, αντίστοιχα, στο πλαίσιο της αριθμ. 83296/Ε1/24-5-2019 (ΑΔΑ: ΨΕΕ14653ΠΣ-Τ3Λ) Πρόσκλησης του Υπουργού Π.Ε.Θ

on .

Σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν της σχετικής έγκρισης (αριθμ. 101/2019 Γνωμοδότηση) από την Επιτροπή του άρθρου 28 παρ. 4 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) (συγκροτηθείσα με την υπ’ αριθμ. 141/15.4.2019 πράξη της Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας), συνεχίζεται κανονικά η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών των υποψήφιων εκπαιδευτικών κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ των αριθμ. A/2019και 5ΕΑ/2019 Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, αντίστοιχα, στο πλαίσιο της αριθμ. 83296/Ε1/24-5-2019 (ΑΔΑ: ΨΕΕ14653ΠΣ-Τ3Λ) Πρόσκλησης του Υπουργού Π.Ε.Θ.

Με το υπ’αριθμ. 104052/Ε1/27-6-2019 (ΑΔΑ: 6ΕΩΣ4653ΠΣ-ΩΓΚ) έγγραφο του Γεν. Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ., το οποίο επισυνάπτεται, η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τους υποψηφίους, επαναπροσδιοριζόμενη κατά τα ανωτέρω, αρχίζει την Πέμπτη 27 Ιουνίου και λήγει τη Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019

Δείτε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο

Εκτύπωση

Πρόσκληση για απόσπαση στις Ομάδες Υποστήριξης της Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.) των ΕΠΑ.Λ.

on .

Καλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ. των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ80 έως ΠΕ90, ΤΕ01 και ΤΕ02 να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση προκειμένου να διατεθούν ολικά ή μερικά, ή να αποσπαστούν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για να συμμετέχουν στις Ομάδες Υποστήριξης της Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.) των ΕΠΑ.Λ. που λειτουργούν στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2019-2020.

 

Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση

Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. 2008

on .

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, πρόκειται να προβεί σε συμπληρωματικό διορισμό εκπαιδευτικών, οι οποίοι διατέθηκαν με την αριθμ. 1097/26-09-2018 (ΑΔΑ: ΩΚΚΥ6Η6-4ΡΝ) απόφαση του Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ, από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού έτους 2008, για την αναπλήρωση των τελευταίων θέσεων διοριστέων, που παρέμειναν κενές, μετά την ολοκλήρωση των διορισμών.

Ειδικότερα, θα καλυφθούν εννέα (9) κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ09 (ΠΕ80), ΠΕ14.01 (ΠΕ87.01), ΠΕ18.01 (ΠΕ89.01) και ΠΕ19 (ΠΕ86).

Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση

Ανακοίνωση οργανικών κενών και πλεονασμάτων 2019-2020. Υποβολή δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων.

on .

Ανακοινώνονται σήμερα ημέρα Πέμπτη 30 Μαΐου 2019 και μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κιλκίς οι «Πίνακες κενών οργανικών θέσεων και πλεονασμάτων κατά σχολική μονάδα»

Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων στους οποίους διαπιστώνεται πλεόνασμα υποβάλλουν σχετική δήλωση στη Σχολική τους μονάδα μέχρι την Τρίτη 04 Ιουνίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. , αναφέροντας αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.

Στη συνέχεια το Υπηρεσιακό Συμβούλιο θα χαρακτηρίσει ονομαστικά τους υπεραρίθμους εκπαιδευτικούς, λαμβάνοντας υπόψη σύμφωνα με το άρθρου 14 του Π.Δ. 50/1996 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Επισημαίνεται ότι υπεύθυνη δήλωση, θα υποβάλουν στο Διευθυντή της σχολικής τους μονάδας μέχρι την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ., οι εκπαιδευτικοί των κλάδων στους οποίους διαπιστώνεται πλεόνασμα, είτε επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι είτε δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι.

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων , θα διαβιβάσουν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας , πίνακα με τα ονόματα των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική τους μονάδα καθώς και τις υπεύθυνες δηλώσεις, μέχρι την Τρίτη 4 Ιουνίου και ώρα 12 το μεσημέρι.

Παράλληλα καλούνται να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων μέχρι την Τρίτη 04 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι είτε με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ,gr, είτε ιδιοχείρως στη ΔΙ.Δ.Ε. Κιλκίς Ανδρέα Παπανδρέου 3 61100 Κιλκίς/2ος όροφος

 

οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι ή αυτοί που έχουν τοποθετηθεί τελευταίοι στη σχολική τους μονάδα

 

οι εκπαιδευτικοί που έχουν μετατεθεί στη Διεύθυνσή μας

 

οι εκπαιδευτικοί που έχουν αιτηθεί βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση.