Εκτύπωση

Με ποιά διαδικασία παρέχεται ADSL σύνδεση στο ΠΣΔ

on .

Το πλήρες άρθρο υπάρχει εδώ.

Με πρωτοβουλία του σχολείου (αν αυτό δεν έχει συμπεριληφθεί σε κάποιο από τα έργα του ΠΣΔ) υπάρχει η δυνατότητα :

Η ADSL σύνδεση (αν αυτό δεν έχει συμπεριληφθεί σε κάποιο από τα έργα του ΠΣΔ) παρέχεται στις σχολικές μονάδες με την ακόλουθη διαδικασία :