Εκτύπωση

Εγκύκλιος υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις, έτους 2017

on .

Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2017.