Εκτύπωση

Το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018

on .

Απόφαση Φ253.2/55784/Α5/4-4-2018 του ΥΠ.Π.Ε.Θ.                           ΑΔΑ: ΩΨΞΩ4653ΠΣ-ΣΜ0

  1. Το πρόγραμμα διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων των μαθημάτων της Γ΄ τάξης ημερήσιων και της Δ΄ τάξης εσπερινών Γενικών Λυκείων έτους 2018 .
  2. Το πρόγραμμα διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων Γ΄ τάξης ημερήσιων και Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. γενικής παιδείας και ειδικότητας έτους 2018.
  3. Το πρόγραμμα των εξετάσεων των Ειδικών Μαθημάτων των υποψηφίων για εισαγωγή σε Τμήματα Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα.
  4. Προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.