Εκτύπωση

Υποβολή μηχανογραφικού δελτίου σοβαρών παθήσεων σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων.

on .

Ανακοινώνεται η εγκύκλιος Φ.152/140602/Α5/30-8-2018 σχετικά με «Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2018».