Εκτύπωση

Υποβολή αίτησης δήλωσης ΕΠΑ.Λ. για τις πανελλαδικές έτους 2019

on .

Ανακοινώνεται η εγκύκλιος υποβολής αίτησης δήλωσης ΕΠΑ.Λ. έτους 2019,  καθώς και η εγκύκλιος για την υποβολή δικαιολογητικών  για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. έτους 2019, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

Εκτύπωση

Υποβολή μηχανογραφικού δελτίου σοβαρών παθήσεων σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων.

on .

Ανακοινώνεται η εγκύκλιος Φ.152/140602/Α5/30-8-2018 σχετικά με «Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2018».

Εκτύπωση

Μερική ή ολική ανάκληση προτιμήσεων στα Μηχανογραφικά Δελτία ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. 2018

on .

Δελτίο Τύπου

Μερική ή ολική ανάκληση προτιμήσεων στα Μηχανογραφικά Δελτία ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. 2018.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής και εντός καθοριζόμενου χρονικού διαστήματος, επιτρέπεται μόνο η μερική ή ολική ανάκληση της δήλωσης προτιμήσεων.

 

Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, ορίζεται προθεσμία ως και την Τετάρτη 18-7-2018, μέσα στην οποία υποψήφιοι που υπέβαλαν εμπρόθεσμα το μηχανογραφικό τους δελτίο, μπορούν να προχωρήσουν σε μερική ή ολική ανάκληση προτιμήσεων.

 

Για την υλοποίηση της διαδικασίας, όσοι υποψήφιοι τυχόν επιθυμούν μερική ή ολική ανάκληση προτιμήσεων, πρέπει να επισκεφθούν στο διαδίκτυο την ηλεκτρονική διεύθυνση https://exams-delpref.it.minedu.gov.gr. Μέσω αυτής της εφαρμογής, θα μπορούν ΜΟΝΟ να διαγράψουν κάποια/κάποιες από τις προτιμήσεις τους ή και όλες. Διευκρινίζεται ότι δεν θα μπορούν να αλλάξουν τη σειρά των προτιμήσεων ούτε να προσθέσουν νέες προτιμήσεις. Μετά την διαγραφή/ές κάποιας προτίμησης, οριστικοποιούν εκ νέου το μηχανογραφικό δελτίο, το οποίο διατηρεί τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου αλλά με νεότερη ημερομηνία.

Για περισσότερα , δείτε το συνημμένο αρχείο.

 

Εκτύπωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Κεντρική Επιτροπή Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕ.Λ. 2018

on .

  Καλούνται οι Σχολικοί Σύμβουλοι Δ.Ε. και οι Εκπαιδευτικοί Δ.Ε. των ειδικοτήτων που είναι συναφείς με τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και ενδιαφέρονται για συμμετοχή στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων των Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω των Διευθύνσεων Δυτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. Φ.253.3/58238/Α5/13-4-2018 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας.

Εκτύπωση

Το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018

on .

Απόφαση Φ253.2/55784/Α5/4-4-2018 του ΥΠ.Π.Ε.Θ.                           ΑΔΑ: ΩΨΞΩ4653ΠΣ-ΣΜ0

  1. Το πρόγραμμα διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων των μαθημάτων της Γ΄ τάξης ημερήσιων και της Δ΄ τάξης εσπερινών Γενικών Λυκείων έτους 2018 .
  2. Το πρόγραμμα διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων Γ΄ τάξης ημερήσιων και Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. γενικής παιδείας και ειδικότητας έτους 2018.
  3. Το πρόγραμμα των εξετάσεων των Ειδικών Μαθημάτων των υποψηφίων για εισαγωγή σε Τμήματα Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα.
  4. Προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.