Εκτύπωση

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις 2017-18 Ενεργοποίηση Επταμελών Επιτροπών

on .

ΚΕΣΥΠ Δελτίο Ενημέρωσης και Εγκύκλιος που αφορά στην ενεργοποίηση των Επταμελών Επιτροπών που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό διαπίστωσης Πάθησης οι μαθητές/μαθήτριες που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και επιθυμούν να εισαχθούν σε Σχολές ή Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ορισμένο αριθμό θέσεων, καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018,και καλεί τους υποψήφιους να απευθυνθούν σε μια από αυτές