Εκτύπωση

Υποβολή αίτησης δήλωσης ΓΕ.Λ. για τις πανελλαδικές έτους 2019

on .

Ανακοινώνεται η εγκύκλιος  για την Αίτηση-Δήλωση των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕ.Λ. 2019 και η εγκύκλιος που αφορά στην υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕ.Λ. έτους 2019, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Εκτύπωση

Υποβολή αίτησης δήλωσης ΕΠΑ.Λ. για τις πανελλαδικές έτους 2019

on .

Ανακοινώνεται η εγκύκλιος υποβολής αίτησης δήλωσης ΕΠΑ.Λ. έτους 2019,  καθώς και η εγκύκλιος για την υποβολή δικαιολογητικών  για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. έτους 2019, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.