Εκτύπωση

Πρόσκληση μονίμων εκπαιδευτικών για διάθεση στα ΚΠΑ 2 του ΟΑΕΔ προκειμένου να συμμετέχουν στις ομάδες Υποστήριξης της Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.)

on .