Εκτύπωση

Γενική Αγωγή_Τακτικός προϋπολογισμός_ Ενημέρωση για τα δικαιολογητικά προσληψης

on .

Αναρτάται ενημερωση για τα δικαιολογητικά πρόσληψης και τα σχετικά υποδείγματα.

Οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν υπηρεσία απο αύριο 06-09-2019 σύμφωνα μετη σχετική ανακοίνωση του Υ.ΠΑΙ.Θ. , μετα τις 10:00 π.μ.