Εκτύπωση

Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα Μεταθέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ. για το σχολικό έτος 2018-2019

on .

Ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας Μεταθέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ. για το σχολικό έτος 2018-2019

Εκτύπωση

Υποβολή νέων αιτήσεων απόσπασης και αιτήσεων τροποποίησης προτιμήσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ,ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ και ανακλήσεων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε και Δ.Ε σχ. έτους 2019-2010

on .

Ανακοινώνεται η με αριθμό πρωτ. 116124/Ε2/18-07-2019 (ΑΔΑ:ΨΩΙΛ4653ΠΣ-ΩΨ8), εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων .

Επισήμασνση: έγγραφο με προθεσμίες απο

την Πέμπτη 18-07-2019 μέχρι και τη Δευτέρα 22-07-2019 και ώρα 15.00 μ.μ. 

Διαβάστε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο ή στην υπερσύνδεση .

 

Εκτύπωση

Τροποποίηση αίτησεων-δηλώσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

on .

Απο το ΥΠ.Π.Ε.Θ εκδόθηκε εγκύκλιος, η οποία αφορά σε προθεσμία τροποποίησης της αίτησης-δήλωσης υποψήφιου αναπληρωτή εκπαιδευτικού, ως προς τις περιοχές προτίμησης, με αφαίρεση περιοχών, σχολικού έτους 2018-2019

Διαβάστε τη σχετική συνημμένη εγκύκλιο.

Εκτύπωση

Αναμορφωμένοι κατάλογοι μεταθέσεων σχολικού έτους 2018-2019

on .

Ανακοινώνονται οι  αναμορφωμένοι κατάλογοι μεταθέσεων 2018-2019.

  Αναμορφωμένοι κατάλογοι αιτήσεων μετάθεσης, οι οποίες  υποβλήθηκαν από στη Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, για το σχολικό έτος 2018–2019, μετά την εξέταση των ενστάσεων , αναλυτικά κατά κατηγορία , στα συνημμένα αρχεία.

Εκτύπωση

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων μεταθέσεων 2019

on .

Ανακοινώνονται οι πίνακες μεταθέσεων 2019
  • από 13-12-2018 μέχρι και 17-12-2018 θα υποβάλλονται ενστάσεις από τους εκπαιδευτικούς και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από τα αρμόδια ΠΥΣΔΕ.
  • από 21-12-2018 και μετά δεν θα υπάρχει δυνατότητα στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να διορθώνουν στοιχεία στις καταχωρισμένες αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.